Αλέξανδρος Τσουβέλας Special - Κακός Παράδεισος | Full Stand Up Comedy Show

Αλέξανδρος Τσουβέλας Special - "Κακός Παράδεισος" | Full Stand Up Comedy Show

Διάρκεια βίντεο: Καμιά ωρίτσα

Ολόκληρη η stand up comedy παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα.
Show - κείμενα: Αλέξανδρος Τσουβέλας
Σκηνοθεσία - μοντάζ: Μάκης Παπαγεωργίου

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παράσταση "Κακός Παράδεισος" του Αλέξανδρου Τσουβέλα υπάγεται σε πνευματικά δικαιώματα. Σε περίπτωση χρήσης καταγραφικού οθόνης με σκόπο την κακόβουλη χρήση, ή δημόσια προβολή, ο χρήστης θα διώκεται ποινικά.

BHMA 1
Πραγματοποιήστε την πληρωμή (5€) μέσω:

α) Viva (το σύστημα της Viva δέχεται όλες τις κάρτες, ακόμα και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στη Viva)
β) Τραπεζική πληρωμή (οι λεπτομέρεις του τραπεζικού λογαριασμού σας κοινοποιούνται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Επίσης τότε σας κοινοποιείται και ο κωδικός που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σαν αιτιολογία κατάθεσης).
γ) Paypal

BHMA 2
Στις περιπτώσεις viva και paypal, μολις πραγματοποιηθει η πληρωμή, θα λάβετε αυτόματα έναν σύνδεσμο παρακολούθησης του Video. Στην περίπτωση της τραπεζικής πληρωμής, στείλτε μας το αποδεικτικό κατάθεσης στο specialtsouvelas@gmail.com για να λάβετε τον κωδικό ενεργοποίησης από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να απαιτήσει μέχρι και 24 ώρες.

ΒΗΜΑ 3
Ακολουθήστε τον σύνδεσμο προβολής και απολαύστε ολόκληρη την παρασταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα.
Ο σύνδεσμος έχει διάρκεια 3 ώρες απο την στιγμή της ενεργοποίησης, είναι προσωπικός, δεν μεταβιβάζεται, και έχει ισχύ μόνο από την συσκευή στην οποία τον ενεργοποιήσετε (smart phone, smart tv, υπολογιστή, tablet κλπ). Η προβολή γίνεται μεσω online streaming (διαδικτυακή προβολή) και όχι με download ("κατέβασμα").

Με την ενεργοποιήση του κωδικού σας, αυτομάτως θα λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για ένα Sony Play Station 5 και ένα iPhone 12.

 

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ατομική εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ" (Διοργανώτρια Εταιρία), διοργανώνει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω Διαδικτύου (Internet) με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα ondemand.tsouvelas.gr (στο εξής: το «Site»), σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω.

H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Η  Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο (Site) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο συμμετέχων/ουσα είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, η συμμετοχή του πρέπει να γίνεται κατόπιν της έγκρισης του/της νόμιμου κηδεμόνα του/της προς τούτο. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

Α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου

Β) έχει καταχωρηθεί εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους

Γ) δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη

Δ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους

Ε)   συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η Διοργανώτρια δικαιούται να κηρύξει ως άκυρη την Συμμετοχή, οποτεδήποτε κριθεί η μη πληρότητα των ανωτέρω όρων, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών.

Σε περίπτωση που συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 3/1/2021 μέχρι 31/1/2021.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, απαιτείται η αγορά από το site ondemand.tsouvelas.gr, κωδικου για την διαδικτυακη προβολή της παραστασής "Κακός Παράδεισος" του Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Ο κάθε συμμετέχων θα αποκτά αυτομάτως δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό εφόσον πραγματοποιήσει την αγορά της παράστασης.

 Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο εντός της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού και συνοδεύονται από την καταχώριση των υποχρεωτικών στοιχείων του συμμετέχοντα στη φόρμα παραγγελίας και την αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντα των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.

Για την ανάδειξη των 3 νικητών του διαγωνισμού θα διεξαχθει ηλεκτρονική κλήρωση, στις 1/2/2021.

Οι 3 νικητές θα κερδίσουν ένα δώρο από τα παρακάτω (η επιλογή του δώρου είναι τυχαία):

Ενα MacBook Air, μια Smart Tv 50'', ένα κουβα κεφτεδάκια

Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει τους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή τους, επικοινωνώντας μαζί τους στο e-mail  που έχουν συμπληρώσει στη σχετική φόρμα παραγγελίας από το e-shop.

Κατά την παραλαβή του δώρου η οποία θα σταλεί στην διεύθυνση που έχει παραχωρήσει ο νικητής για την παραγγελία του, η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής, να παραδώσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη οιασδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν ευθύνεται για ζημιές από τη χρήση του δώρου που οφείλονται σε αμελή ή λανθασμένη χρήση του ή υπαιτιότητα τρίτου οποιασδήποτε μορφής.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα του νικητή, φωτογραφίες, και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια. Τα παρεχόμενα από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Προσωπικά Δεδομένα, νομίμως τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα προστηθέντα από αυτήν με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και διατηρούνται σε αρχείο αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, ήτοι τους διαγωνισμούς και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις της Διοργανώτριας Εταιρείας και τις ανάγκες των παρεχόμενων στο πλαίσιο του παρόντος υπηρεσιών της. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για τη νόμιμη συλλογή και διατήρηση σε αρχείο, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

TOP